Προσωπικά εργαλεία

Σχετικά με τη συνάντηση

Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Eurochild, διοργανώνει Συνάντηση Διαβούλευσης με θέμα «Επενδύοντας στα παιδιά: Μια πρόκληση για την Ευρώπη του 21ου αιώνα». Η εκδήλωση έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

InvestingH εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2014, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Εξωτερικών "Ι. Κρανιδιώτης".

Η συνάντηση αφορά την υλοποίηση της Σύστασης της Ε.Ε. “Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας” (C(2013)778, 20/2/2013). Θα συζητηθούν οι μηχανισμοί υλοποίησης και προώθησης της Σύστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η ανάπτυξη μιας συλλογικής πρωτοβουλίας για την προώθηση της υλοποίησης της Σύστασης στην Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, η εκδήλωση θα περιέχει τις εξής ενότητες:

  • Ο ρόλος των ευρωπαϊκών οργανισμών στην υποστήριξη υλοποίησης της Σύστασης και η προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικτύου Eurochild και εμπειρογνώμονες στα θέματα παιδικής φτώχειας και κοινωνικής ένταξης.

  • investing7Προαγωγή των αρχών της Σύστασης σε εθνικό επίπεδο, απέναντι στα μέτρα λιτότητας και αξιοποιώντας τους ευρωπαϊκούς διαρθρωτικούς πόρους

Θα συμμετέχουν οι Γενικές Γραμματείς Πρόνοιας και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, εμπειρογνώμονες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, και οι Πρόεδροι της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της Unicef

  • Οι εμπειρίες και διαπιστώσεις των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού

Θα συμμετέχουν οι Συνήγοροι του Παιδιού της Ιρλανδίας, Ολλανδίας, Σκωτίας και Ελλάδας.

  • investing7 Ανάπτυξη μιας συλλογικής πρωτοβουλίας σε εθνικό επίπεδο για την προώθηση της υλοποίησης της Σύστασης

Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων (Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, ΕΚΚΑ) καθώς και ΜΚΟ (Παιδικά Χωριά SOS, Χαμόγελο του Παιδιού, Άρσις, ΕΛΕΠΑΠ, Γιατροί του Κόσμου, Κέντρο Ημέρας Βαβέλ, Σχεδία).

  • Παρουσίαση από εφήβους σχετικά με τα δικαιώματα συμμετοχής και έκφρασης των παιδιών