Προσωπικά εργαλεία

Χρήσιμα κείμενα & λινκ


investing10Χρήσιμα κείμενα

Σύσταση της Ε.Ε. “Επενδύοντας στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας” (C(2013)778, 20/2/2013)

A study of national policies - Synthesis ReportΈκθεση (2014) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανεξαρτήτων Εμπειρογνωμόνων σε θέματα Κοινωνικής ΈνταξηςΕκτίμηση του τι χρειάζεται να κάνουν τα κράτη μέλη για την υλοποίηση της Σύστασης. 

Η έκθεση για την Ελλάδα, σχετικά με την υλοποίηση της Σύστασης, που συνέταξε ομάδα εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

Οι εκθέσεις των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για τα 28 κράτη-μέλη εδώ: Country Reports 

Το θεματολόγιο της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (EU Agenda for the Rights of the Child)

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Έκθεση Συνηγόρου προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα από το 2003 ως το 2011

Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης στην Ελλάδα

 

Χρήσιμες συνδέσεις

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα "Επενδύοντας στα παιδιά"

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  -  Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών υποθέσεων και Κοινωνικής ένταξης

Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Eurochild

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συμβούλιο της Ευρώπης   -   Πρόγραμμα "Χτίζοντας μια Ευρώπη για και μαζί με τα παιδιά"