Προσωπικά εργαλεία

Σχετικά με τη συνάντηση

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού και τη διεθνή διακυβερνητική οργάνωση UNICEF, οργανώνει συνάντηση με θέμα "Διασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται: η πρόκληση της κοινωνικής ένταξης".

Διαβάστε το Concept Note της συνάντησης

Η διήμερη Περιφερειακή Συνάντηση των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού θα λάβει χώρα στην Αθήνα, 13-14 Νοεμβρίου 2017, με χρηματοδότηση της UNICEF και του Προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

enoc11Στόχοι της συνάντησης:

  • Επισκόπηση των μέτρων και της προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των κρατών μελών σε εθνικό επίπεδο
  • Συζήτηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των παιδιών που μετακινούνται, με σκοπό την ανάπτυξη περαιτέρω παρεμβάσεων συνηγορίας και δράσεων

  • Συμφωνία πάνω σε τομείς προτεραιότητας για δράση και εκπόνηση συστάσεων για την προστασία και την κοινωνική ένταξη των παιδιών που μετακινούνται στην ΕΕ

Δομή συνάντησης και συμμετέχοντες 

13 Νοεμβρίου 2017: Κλειστή συνάντηση - συμμετέχουν Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού

14 Νοεμβρίου: Ανοικτή εκδήλωση (συμμετοχή ύστερα από εγγραφή) - συμμετέχουν  εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, Ελληνικών αρχών και δημόσιων φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Η συνάντηση περιλαμβάνει συζήτηση για το νομικό πλαίσιο και τις πολιτικές προστασίας δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται, παρουσίαση των συστάσεων των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού που θα έχουν υιοθετεί την προηγούμενη μέρα και στρογγυλό τραπέζι συζήτησης πάνω στο θέμα με εκπροσώπους δημόσιων φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Πλαίσιο της συνάντησηςenoc1

Τα τελευταία χρόνια υπήρξε δραματική αύξηση της διεθνούς μετανάστευσης. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει την πρόκληση της  υποδοχής και προστασίας του πληθυσμού που μετακινείται ή έχει εγκλωβιστεί, και ειδικά όσων ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Τα παιδιά είναι εκτεθιμένα σε επιπλέον κινδύνους σε όλα τα στάδια του ταξιδιού τους και κατά την άφιξη, και είναι πολύ πιθανόν να βιώσουν βία, εκμετάλλευση, ακόμη και θάνατο. Η προστασία των δικαιωμάτων αυτών των παιδιών και η διασφάλισης της προστασίας τους πρέπει να αποτελεί κινητήριο παράγοντα στην ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών που τα αφορούν. Υπό αυτό το πρίσμα, οι κατάλληλες συνθήκες υποδοχής μαζί με τη γρήγορη και έγκαιρη ενσωμάτωση των παιδιών και των οικογενειών τους, έχουν πρωταρχική σημασία. Διαβάστε περισσότερα στο concept note.

enoc6Κάλεσμα για Δράση

Το 2015 το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού υιοθέτησε Δημόσια Θέση που καλεί τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τα αρμόδια Ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα για αναλάβουν άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κατάστασης των παιδιών που μετακινούνται και να διασφαλίσου την πρόσβαση στα δικαιώματά τους. Η Γενική Συνέλευση επίσης αποφάσισε τη δημιουργία μιας Ομάδας Εργασίας με στόχο την παρακολούθηση και την καταγραφή της κατάστασης των παιδικών που μετακινούνται σε διάφορες χώρες των μελών του ENOC. H Ομάδα αυτή δημοσιοποίησε την πρώτη της Έκθεση τον Γενάρη 2016.

Διαβάστε περισσότερα στο concept note.