Προσωπικά εργαλεία

Φωτογραφίες

13.11.2017: Κλειστή συνάντηση Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού, Golden Age Hotel. 14.11.2017: Ανοικτή εκδήλωση «Η διασφάλιση και η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται: η πρόκληση της κοινωνικής ένταξης», Αίγλη Ζαππείου