Προσωπικά εργαλεία

Χρήσιμα κείμενα & σύνδεσμοι

enoc13Κείμενα

Συστάσεις Συνηγόρων του Παιδιού, Συνάντηση Αθήνας 13.11.2017 (κείμενο που υιοθετήθηκε)

ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ "Η διασφάλιση και η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται: η πρόκληση της κοινωνικής ένταξης" (δείτε ολόκληρη την Έκθεση στα αγγλικά εδώ)

 


  • Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social committee and the Committee of the Regions - A Common Agenda for Integration - Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the European Union, COM/2005/0389 final


enoc14Σύνδεσμοι

Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού - Committee on the Rights of the Child (CRC)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού - European Network of Ombudspersons for Children (ENOC)

UNICEF

UNICEF - Regional Office for Europe and Central Asia

UNICEF - Ελληνική Εθνική Επιτροπή

Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020