Προσωπικά εργαλεία

Συζήτηση με μαθητές και μαθήτριες του 2ου Λυκείου Καισαριανής

Ο Συνήγορος του Παιδιού επισκέφθηκε το 2ο ΓΕΛ Καισαριανής και συζήτησε με μαθητές και μαθήτριες της Β' τάξης που του είχαν στείλει επιστολή για την παραβίαση του δικαιώματος των εφήβων στον ελεύθερο χρόνο. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με το άρθρο 31 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και πήραν την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσουν μια μικρή έρευνα.

Στην έρευνα συμμετείχαν 104 μαθητές και μαθήτριες από το 2ο Γυμνάσιο, το 2ο ΓΕΛ και το ΕΠΑΛ Καισαριανής. Μερικά από τα συμπεράσματα της έρευνας είναι:

  • Κατά μέσο όρο, οι μαθητές του γυμνασίου κάνουν 8,5 ώρες μάθημα τη μέρα (σχολείο, φροντιστήριο/ιδιαίτερα μαθήματα, ξένες γλώσσες), του λυκείου 9,3 και του ΕΠΑΛ 7,3 ώρες. Επιπλέον για να προετοιμαστούν για τα μαθήματα, οι μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου αφιερώνουν περίπου 2,3 ώρες τη μέρα και του ΕΠΑΛ 1 ώρα. 
  • Τις καθημερινές οι μαθητές λυκείου και γυμνασίου κοιμούνται 7 ώρες και οι μαθητές του ΕΠΑΛ 7,5 ώρες.
  • Μόνο το 37% των μαθητών του γυμνασίου συμμετέχουν σε σχολικές ομάδες, οι υπόλοιποι είτε δεν έχουν χρόνο και/ή το σχολείο τους δεν έχει ομάδα που να τους ενδιαφέρει για τέτοιες δραστηριότητες (18%) ή δεν τους ενδιαφέρουν γενικά τέτοιες ομάδες (16%). Στο λύκειο, το 42% των μαθητών συμμετέχουν σε ομάδες αλλά το 25% αναφέρει ως κύριο λόγο μη συμμετοχής την έλλειψη χρόνου. Στο ΕΠΑΛ το 43% δεν ενδιαφέρεται για τέτοιες δραστηριότητες, το 43% των μαθητών δεν έχει χρόνο και μόνο το 14% συμμετέχει σε κάποια ομάδα.
  • Ένα σημαντικό ποσοστό των παιδιών (30% σε γυμνάσιο και ΕΠΑΛ, 45% στο λύκειο) δεν ήξερε το δικαίωμα των παιδιών στον ελεύθερο χρόνο.

Οι μαθητές μελέτησαν επίσης τη νομοθεσία, σχετικά κείμενα και εκθέσεις, και κατέληξαν ότι για την παραβίαση του δικαιώματος στον ελεύθερο χρόνο ευθύνεται κυρίως το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα. Προτείνουν λοιπόν ένα νέο σύστημα που δεν θα στέλνει τα παιδιά σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, θα προετοιμάζει για την απόκτηση των απαραίτητων πτυχίων σε ξένες γλώσσες και υπολογιστές, θα δίνει έμφαση στη γνώση και όχι την πληροφορία με αλλαγές στην ύλη και το πρόγραμμα των μαθημάτων, θα ικανοποιεί τις ανάγκες για καλλιτεχνική έκφραση και ψυχαγωγία στο χώρο του σχολείου και εντός του ωρολογίου προγράμματος. 

Ο Συνήγορος συζήτησε με τα παιδιά για όλα αυτά τα θέματα και κατέγραψε τις προτάσεις τους για ένα πιο ενδιαφέρον, συμμετοχικό, δημοκρατικό και ελκυστικό σχολείο, και για το πώς μπορούν να «δώσουν χώρο» στον ελεύθερο χρόνο που δικαιούνται, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την εφαρμογή όχι μόνο του άρθρου 31 αλλά και όλων των δικαιωμάτων τους!