Προσωπικά εργαλεία

Συζητήσεις στο Κιλκίς

Την 4.3.2011 ο Συνήγορος του Παιδιού επισκέφτηκε το Κιλκίς, όπου συναντήθηκε με μαθητές και εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων της πόλης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η συνάντηση του κ. Γ. Μόσχου με μαθητές τμήματος του 1ου Γυμνασίου που υλοποιεί πρόγραμμα αγωγής υγείας με θέμα "σχολικός εκφοβισμός", στην οποία συζητήθηκαν οι εμπειρίες και οι απόψεις των μαθητών και διατυπώθηκαν προτάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση σχετικών συμπεριφορών. 

Στη συνέχεια διοργανώθηκε συζήτηση του Συνηγόρου του Παιδιού με 50 περίπου μαθητές από διάφορα γυμνάσια και λύκεια της πόλης, με θέμα τη διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων στο σχολείο, μέσα από το πρίσμα του σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Την ίδια μέρα έγιναν και συναντήσεις - συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και γονείς. Την επίσκεψη συντόνισε το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Β/Βθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς.

Σχετικό άρθρο στον τοπικό τύπο εδώ.