Προσωπικά εργαλεία

Συνάντηση Εφήβων Συμβούλων των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού στη Βαρσοβία

Στις 29-31 Αυγούστου συναντήθηκαν στη Βαρσοβία έφηβοι σύμβουλοι από οκτώ χώρες για να συζητήσουν σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και των παιδιών που έρχονται σε σύγκρουση με τον νόμο. Στη συνάντηση συμμετείχαν και δύο έφηβες από την Ελληνική Ομάδα Εφήβων Συμβούλων.

Τα θέματα αυτά είχαν συζητηθεί στο ηλεκτρονικό φόρουμ του Δικτύου Εφήβων Συμβούλων των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν και κάποιοι Συνήγοροι του Παιδιού ως παρατηρητές, οι έφηβοι συνόψισαν τις προτάσεις και τις απόψεις που είχαν διατυπωθεί στο φόρουμ, ανέδειξαν τα ζητήματα που θεωρούν σπουδαιότερα, συζήτησαν νέες ιδέες και εμπειρίες από τις χώρες τους. Οι τελικές προτάσεις τους παρουσιάστηκαν στους Ευρωπαίους Συνηγόρους του Παιδιού, οι οποίοι συναντήθηκαν στην Κύπρο τον Οκτώβριο, και αξιοποιήθηκαν στη Δημόσια Θέση των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού “Τα παιδιά δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες”. 

ΕΝΥΑ-Βαρσοβία2012

Ως προς τη νεανική παραβατικότητα οι έφηβοι θεωρούν πολύ σημαντική την έγκαιρη πρόληψη και παρέμβαση με σεβασμό στα δικαιώματα του παιδιού. Πρότειναν, μεταξύ άλλων τα εξής:

 • να υπάρχουν και να είναι εύκολα προσβάσιμες ψυχαγωγικές δραστηριότητες και άλλες υπηρεσίες στην κοινότητα ώστε οι νέοι να περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά

 • όλοι οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στο δικαστικό σύστημα να επιμορφώνονται στα δικαιώματα του παιδιού και τη ψυχολογία των νέων

 • τα σχολεία είναι το καλύτερο μέρος για έγκαιρη πρόληψη και παρέμβαση! Πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη πολιτική σε αυτό το θέμα, να συνεργάζονται στενά με τους γονείς και με άλλες υπηρεσίες (κοινωνικές, υγείας κλπ), να δίνουν σημασία στη διαμόρφωση του χαρακτήρα, την ανάδειξη των ενδιαφερόντων και των ταλέντων και τον σεβασμό της προσωπικότητας των μαθητών, να στηρίζουν μαθησιακά τους μαθητές που το έχουν περισσότερη ανάγκη

 • να δοθεί έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων και στην προώθηση και ευαισθητοποίηση του σεβασμού της διαφορετικότητας και καταπολέμησης των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης ομάδων παιδιών

 • το ποινικό μητρώο ατόμων κάτω των 18 ετών να είναι απόρρητο

 • αντί της κράτησης, συμμετοχή σε προγράμματα δραστηριοτήτων στην κοινότητα, κοινωφελής εργασία, συνάντηση και συζήτηση με το θύμα – επανόρθωση, συμβουλευτική

 • να αυξηθεί το όριο ποινικής ευθύνης όσο το δυνατόν περισσότερο (η ηλικία των 18 ετών είναι η καλύτερη επιλογή!)ΕΝΥΑ-Βαρσοβία2012-b

Σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, συζητήθηκαν κυρίως τα εξής: εμπιστοσύνη και κοινωνικό περιβάλλον, ιδιωτική ζωή, ψυχαγωγία και ελεύθερος χρόνος, επαφή με οικογένεια και φίλους, πληροφόρηση, εναλλακτική φροντίδα και παραβατικότητα, ζωή μετά το ίδρυμα. Οι έφηβοι πρότειναν:

 • οι κοινωνικοί λειτουργοί να είναι καλά εκπαιδευμένοι στο να δουλεύουν με παιδιά και να ακούν τη γνώμη τους, να είναι σταθεροί και να ανταμείβονται κατάλληλα για να μην μετακινούνται σε πιο προσοδοφόρες θέσεις
 • να υπάρχει ατομικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε παιδιού, που θα συναποφασίζεται από το ίδιο, την κοινωνική λειτουργό και τη διοίκηση του ιδρύματος και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες και ώρες αλλά και ελευθερία επιλογής χόμπυ και ελεύθερου χρόνου
 • όχι πολλά παιδιά σε ένα ίδρυμα για να υπάρχει μεγαλύτερη ιδιωτικότητα και στενότερη σχέση με τους ενήλικες που τα φροντίζουν
 • τα παιδιά να επικοινωνούν με τους γονείς τους αν αυτοί είναι ασφαλείς για το παιδί, υπάρχει επιτήρηση ή οι γονείς έχουν αποδείξει ότι ξεπέρασαν τα προβλήματα που οδήγησαν το παιδί στο ίδρυμα. Να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην επιθυμία του παιδιού και αυτό που οι κοινωνικοί λειτουργοί κρίνουν ότι είναι προς το συμφέρον του
 • να προβλέπεται στον νόμο ότι το ίδρυμα διασφαλίζει το δικαίωμα των παιδιών να συνεχίζουν τις φιλίες τους, εκτός αν δεν είναι προς το συμφέρον τους
 • να υπάρχει πρόσβαση σε μη επιβλαβή πληροφόρηση και επικοινωνία (υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, διαδίκτυο, κινητό)
 • να μειωθούν οι τιμωρίες (υπάρχουν εναλλακτικές!), να γίνεται προσπάθεια ώστε να δημιουργούνται ισχυρές προσωπικότητες, με αίσθηση του ανήκειν και καλή σχέση με τους κοινωνικούς λειτουργούς
 • να πληροφορούνται τα παιδιά τις συνέπειες της παράβασης του νόμου μέσω εμπειριών άλλων παιδιών και διαδραστικών συζητήσεων
 • να υπάρχει έγκαιρος σχεδιασμός και πρακτική και συναισθηματική προετοιμασία του παιδιού πριν φύγει από το ίδρυμα (ημι-αυτόνομη διαβίωση για κάποιο διάστημα, εκμάθηση εργαλείων που χρειάζονται τα παιδιά για να ζήσουν μόνα τους πριν φύγουν από το ίδρυμα, πχ διαχείριση οικονομικών), συνεχή στήριξη του παιδιού 
 • να ακούγεται η γνώμη του παιδιού σε όλα τα ζητήματα
 • τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα να αναμειγνύονται με παιδιά που ζουν με τις οικογένειές τους (πχ στο σχολείο).