Προσωπικά εργαλεία

Συνάντηση διαλόγου για ένα Δημοκρατικό Σχολείο

Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 ο Συνήγορος του Παιδιού διοργάνωσε συνάντηση διαλόγου με 75 μαθητές και μαθήτριες από 18 γυμνάσια και λύκεια της Αττικής με θέμα "Δημοκρατικό Σχολείο: Είναι εφικτό;"

 

Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση των διαπιστώσεων του Συνηγόρου και προτάσεων μαθητών από προηγούμενες συναντήσεις για το δημοκρατικό σχολείο, ακολούθησαν ομάδες συζήτησης σε θεματικές, με βάση ερωτήματα που έθεσαν µέλη της Οµάδας Εφήβων Συµβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν σκέψεις και προτάσεις από μαθητές και μαθήτριες σε ολοµέλεια.  

15.12.2017 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, συζήτησαν μεταξύ τους και παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις των παιδιών εκπαιδευτικοί από τα 18 σχολεία που εκπροσωπήθηκαν.

Στόχος του Συνηγόρου και της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων του είναι αυτή η συνάντηση να αποτελέσει αφορμή και έναυσμα για καινούριες προσπάθειες που θα αποβλέπουν στην προώθηση των αρχών του δημοκρατικού σχολείου.

Όλες και όλοι που πήραν μέρος στην εκδήλωση συνειδητοποίησαν μέσα από αυτή την εμπειρία ότι η εκπαίδευση στη δημοκρατία χρειάζεται πριν από όλα να είναι βιωματική και να συνδυάζεται με κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας που θα υποστηρίζεται από όλα τα μέρη στις σχολικές κοινότητες.

Ομάδα Εφήβων Συμβούλων