Προσωπικά εργαλεία

Έφηβοι συζητούν με ενήλικες σε θέσεις ευθύνης

Στις 27 Ιουνίου 2013, έφηβοι σύμβουλοι του Συνηγόρου του Παιδιού συζήτησαν με ενήλικες που κατέχουν σημαντικές θέσεις και λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους. Η συζήτηση αφορούσε το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών, ιδίως ως απάντηση στη βία, τη σιωπή και την ανασφάλεια που βιώνουν την εποχή αυτή οι νέοι.

Στη συνάντηση πήραν μέρος 12 έφηβοι και η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας, ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς, ο Διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και η Εισαγγελέας ανηλίκων Αθήνας. Είχαν προσκληθεί αλλά δεν μπόρεσαν να παραστούν ο Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προς τους οποίους θα σταλούν ηλεκτρονικά τα ερωτήματα των εφήβων προς απάντηση.

Πριν από αυτή τη "Διαγενεακή συνάντηση", είχαν διοργανωθεί δύο Ημέρες Διαλόγου στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στις οποίες συμμετείχαν 48 έφηβοι 13-18 ετών από διάφορες περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και έφηβοι με μειονοτική / αλλοδαπή καταγωγή, έφηβοι με αναπηρίες και έφηβοι που διαμένουν σε ιδρύματα. Οι έφηβοι σύμβουλοι ανταλλάσσουν απόψεις και μέσω του κλειστού ηλεκτρονικού φόρουμ του Συνηγόρου.

Τα ερωτήματα που έκαναν οι έφηβοι στους ενηλίκους αφορούν την οικογένεια, την επικοινωνία με τους γονείς, τη βία στο σπίτι, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, τη διαβίωση σε ιδρύματα, την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του ρατσισμού στο σχολείο, την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, τη σχολική διαρροή, την παιδική εργασία, την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης, τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, την αντιμετώπιση των παιδιών από την αστυνομία και τα δικαστήρια, τη συμμετοχή τους σε δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ακρόαση της γνώμης των παιδιών από ιατρικές υπηρεσίες, κ.ά.

Διαγενεακή

Ο χρόνος της επικοινωνίας με τους ενηλίκους δεν αποδείχτηκε αρκετός! Όμως από τη συνάντηση προέκυψαν ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις, όπως η προετοιμασία, με τη συνδρομή όλων των συναρμόδιων φορέων, ενός ενημερωτικού οδηγού σχετικά με τα δικαιώματα συμμετοχής, σε απλή και κατανοητή στα παιδιά γλώσσα. Ο οδηγός θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να διανεμηθεί σε όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό εφήβων, για την καλύτερη ενημέρωση και καθοδήγησή τους σχετικά με τους φορείς στους οποίους θα μπορούν να απευθυνθούν όταν αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα.