Προσωπικά εργαλεία

Συναντήσεις στην Αστυπάλαια

Ο Συνήγορος του Παιδιού επισκέφτηκε την Αστυπάλαια στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2015 και συναντήθηκε με μαθητές του Λυκείου, του Γυμνασίου και του Δημοτικού Σχολείου.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου ο Συνήγορος επισκέφτηκε το Γυμνάσιο - Λύκειο. Στις συναντήσεις με τους μαθητές και τις μαθήτριες συζητήθηκαν οι σχέσεις των παιδιών με τις οικογένειές τους, ζητήματα διακρίσεων και συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον, οι τρόποι με τους οποίους παρεμβαίνουν οι εκπαιδευτικοί για την επίλυση προβλημάτων και ο ρόλος των μαθητικών κοινοτήτων. 

Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Δημοτικό σχολείο έγινε συνάντηση με τα παιδιά των τριών μεγάλων τάξεων. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις σχέσεις στην οικογένεια, με την προστασία των παιδιών από τη βία και με την αντιμετώπιση συμπεριφορών ανάμεσα στα παιδιά που παραβιάζουν δικαιώματα άλλων (κοροϊδίες, παρενοχλήσεις, κ.α).