Προσωπικά εργαλεία

Συναντήσεις με παιδιά στην Καβάλα

Με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς ξεκίνησαν και οι επισκέψεις του Συνηγόρου του Παιδιού στα σχολεία. Στις 14 και 15 Σεπτέμβρη ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού επισκέφτηκε την Καβάλα και συναντήθηκε - συζήτησε με ομάδες παιδιών στο Μουσικό Γυμνάσιο - Λύκειο, στο 6ο Γυμνάσιο, στην Παιδόπολη και στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων - Μεταναστών Καβάλας.

Στις επισκέψεις του ο Συνήγορος του Παιδιού, όπως συνήθως, συζήτησε με τα παιδιά για θέματα που τα απασχολούν, τα ρώτησε σχετικά με τη προστασία των δικαιωμάτων τους και άκουσε τη γνώμη τους για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν προβλήματα και να καλυτερέψουν οι συνθήκες στις οποίες αυτά ζουν, εκπαιδεύονται και συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή.

Στο Μουσικό Σχολείο, ο Συνήγορος βρέθηκε για δύο ώρες με μαθητές και μαθήτριες της Α' Λυκείου και κουβέντιασε μαζί τους. Με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών έγιναν συζητήσεις σχετικά με το πώς τα παιδιά μπορούν να χειρίζονται συγκρούσεις και δυσκολίες, να επιδιώκουν ισορροπίες σε δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν, να αναζητούν τη συζήτηση ως μέσο επίλυσης των προβλημάτων και των διαφωνιών, να αποφεύγουν τις διακρίσεις και την επιθετικότητα και να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα και υπεύθυνα. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση με τον σύλλογο διδασκόντων για το πώς μπορούν να διοργανώνονται συστηματικά συζητήσεις με τα παιδιά στις τάξεις και πώς οι μαθητικές κοινότητες θα μπορούν να βοηθήσουν πιο ουσιαστικά τη δημοκρατική λειτουργία του σχολείου. 

Στο 6ο Γυμνάσιο, με το οποίο έχει υπάρξει συνεργασία από παλιότερες επισκέψεις, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη φοίτηση παιδιών από την Παιδόπολη, αλλά και άλλων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και γλωσσικές δυσκολίες.

Στην Παιδόπολη, ο Συνήγορος πέρασε λίγες ώρες με τα παιδιά, προσπαθώντας να έρθει πιο κοντά στην καθημερινότητά τους, τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους και να ακούσει τα παιδιά που ήθελαν να του μιλήσουν για τις σκέψεις, τις δυσκολίες και τα αιτήματά τους.

Στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων, ο Συνήγορος ενημερώθηκε για την προετοιμασία των παιδιών για να εγγραφούν και να φοιτήσουν στο δημόσιο σχολείο και επισκέφτηκε τον ασφαλή χώρο όπου διαμένουν ασυνόδευτοι ανήλικοι, με τους οποίους συζήτησε για τις συνθήκες διαβίωσής τους αλλά και για την προσδοκία κάποιων από αυτούς να φοιτήσουν στο σχολείο.