Προσωπικά εργαλεία

Προγράμματα Αγωγής Υγείας για τα Δικαιώματα του Παιδιού στη Δράμα

Στις 7 Μαΐου ο κ. Μόσχος συνάντησε μαθητές που συμμετείχαν σε προγράμματα Αγωγής Υγείας για τα Δικαιώματα του Παιδιού στη Δράμα και εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Νευροκόπι.

Στη Δράμα, ο κ. Μόσχος επισκέφτηκε το 6ο και το 2ο Γυμνάσιο όπου συνάντησε μαθητές που είχαν πάρει μέρος σε προγράμματα Αγωγής Υγείας και συζήτησε μαζί τους σχετικά με την εφαρμογή των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Οι μαθητές μοιράστηκαν απόψεις και προβληματισμούς τους για τις σχέσεις τους με τους γονείς και την προστασία των παιδιών από τη βία στην οικογένεια, για τον ρατσισμό και τη βία μεταξύ των συνομηλίκων, για την έλλειψη ελεύθερου χρόνου αλλά και ελεύθερων χώρων στην πόλη, για την παιδική εργασία, και για το σχολείο, την πίεση της ύλης, την έλλειψη συμμετοχικών δραστηριοτήτων και επικοινωνίας, αλλά και, ορισμένες φορές, την απουσία ουσιαστικού ενδιαφέροντος για τους μαθητές. 

Στο Νευροκόπι, ο Συνήγορος αντάλλαξε απόψεις με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την φανερή και αφανή βία που υπάρχει στη ζωή των παιδιών και κυρίως για το πως το σχολείο θα μπορεί να βρίσκεται κοντύτερα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών του.

Πολλά προγράμματα Αγωγής Υγείας τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει έμφαση στα Δικαιώματα του Παιδιού, και ο Συνήγορος του Παιδιού πιστεύει ότι βοηθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς στο να βρουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το σχολείο και να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά τα προβλήματα που εκδηλώνονται ή μεταφέρονται σε αυτό.