Προσωπικά εργαλεία

Παιδιά και δικαιοσύνη: τα δικαιώματά σου!

Ο Συνήγορος του Παιδιού μετέφρασε στα ελληνικά και μεταγλώττισε, με τη συμμετοχή δύο εφήβων, ένα μικρό βίντεο που δημιούργησε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) με θέμα τα δικαιώματα των παιδιών στις διαδικασίες της δικαιοσύνης. Δείτε το βίντεο!

Πολλά παιδιά παίρνουν μέρος σε δικαστικές διαδικασίες, όπως είναι το δικαστήριο. Έχουν δικαίωμα να ακουστεί η γνώμη τους, να έχουν νομική εκπροσώπηση και προστασία και να ενημερώνονται με φιλικό και κατανοητό τρόπο.

Για τον Συνήγορο του Παιδιού είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κανόνες που προστατεύουν τα δικαιώματα τους, όταν τους ζητείται να πουν τη γνώμη ή εμπειρίες τους, σε υποθέσεις που αφορούν οικογενειακά θέματα ή όταν είναι μάρτυρες, θύματα ή κατηγορούμενα για ένα αδίκημα.

Προτείνουμε να δείτε το βίντεο μαζί με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σας και να συζητήσετε με ποιο τρόπο μπορούν να μάθουν όλα τα παιδιά καλύτερα τα δικαιώματά τους. 

fra2Στη μεταγλώττιση του βίντεο πήραν μέρος μία μαθήτρια και ένας μαθητής που συμμετείχαν σε προηγούμενη δράση του Συνηγόρου του Παιδιού. Υακίνθη και Μίλτο σας ευχαριστούμε πολύ! 

ΙΕΜΑ logo

Ευχαριστούμε επίσης θερμά το Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής (ΙΕΜΑ) για τη δωρεάν παραχώρηση του στούντιο και τη ψηφιακή επεξεργασία του voice over.

Το βίντεο είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες στην ιστοσελίδα του FRA.