Προσωπικά εργαλεία

Επιλέχθηκε η νέα Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού

Η Ομάδα αποτελείται από αγόρια και κορίτσια ηλικίας 14-17 χρόνων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Σύντομα θα υπάρξει ανακοίνωση για τη διαδικασία επιλογής και τα στοιχεία των αιτήσεων που έλαβε ο Συνήγορος του Παιδιού.

Όλοι οι έφηβοι που έστειλαν αιτήσεις γίνονται αυτόματα μέλη της Κοινότητας Εφήβων Συμβούλων και μπορούν να γραφτούν στο ηλεκτρονικό φόρουμ του Συνηγόρου του Παιδιού, όπου θα συζητούν και θα καταθέτουν τις απόψεις τους.

Μέλη της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων για τη διετία 2011-2012.