Προσωπικά εργαλεία

Οι έφηβοι ζητούν περισσότερη σεξουαλική αγωγή

Η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού συμμετείχε το 2017 σε μια Ευρωπαϊκή δράση διαλόγου εφήβων σχετικά με την αγωγή για τις σχέσεις και στη σεξουαλικότητα, με τίτλο "Ο δρόμος για το RIO: Σεβασμός, Ενημέρωση, Γνώμη." Προϊόν αυτής της δράσης είναι ένα κείμενο προτάσεων μέσα από το οποίο οι έφηβοι τονίζουν την ανάγκη να υπάρξουν εθνικές πολιτικές για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, για το ξεπέρασμα προκαταλήψεων και για την ορθή ενημέρωση και υποστήριξη τους σε όλες τις ηλικίες ώστε να αναπτύσσουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους.

O Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου στην Ελλάδα συγκροτήθηκε ύστερα από πρόσκληση σε σχολεία της Αττικής και σε αυτή συμμετείχαν 14 έφηβοι 15-16 ετών από διαφορετικά γυμνάσια και λύκεια.

 Διοργανώθηκαν τακτικές συναντήσεις, στις οποίες τα παιδιά μίλησαν μεταξύ τους, επικοινώνησαν με ειδικούς, έπαιξαν παιχνίδια, δημιούργησαν ζωγραφιές και βίντεο και κατέληξαν στη σύνοψη των δικών τους προτάσεων. 

ΟΕΣ
Δύο μέλη της Ομάδας επιλέχτηκαν με κλήρο και την εκπροσώπησαν στη συνάντηση που έγινε στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2017, στην οποία συμμετείχαν έφηβοι από 11 αντίστοιχα προγράμματα Ευρωπαϊκών χωρών. Εκεί, στην διάρκεια ενός διημέρου έγινε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση των προτάσεων των εφήβων. 6 έφηβοι από τη συνάντηση αυτή συμμετείχαν τον Σεπτέμβρη στη συνάντηση των Συνηγόρων του Παιδιού στο Ελσίνκι και παρουσίασαν τις εμπειρίες και τις προτάσεις στις οποίες κατέληξε η συνάντηση του Παρισιού.

Στις προτάσεις των εφήβων συµβούλων, µέρος των οποίων ενσωµατώθηκε στη ∆ηµόσια Θέση των Συνηγόρων του Παιδιού, και οι οποίες ετοιμάστηκαν σε συνάντηση των εφήβων στο Παρίσι τον Ιούνιο του 2017, µεταξύ άλλων τονίζεται ότι:

Παρίσι 2

- Οι µαθητές θα πρέπει να διδάσκονται πώς να αναγνωρίζουν τα σηµάδια όταν συνοµήλικοί τους αντιµετωπίζουν πιεστικές ή δύσκολες καταστάσεις, ώστε να µπορούν να ζητούν βοήθεια. 

Paris 3

- Χρειάζεται να προωθηθεί η σχολική διαµεσολάβηση και η εκπαίδευση συνοµηλίκων στα σχολεία, η αντιµετώπιση των διαφορετικών σχέσεων ως κανονικών, και να παύσει ο στιγματισμός και οι διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ προσώπων. 

- Να υπάρχουν σύμβουλοι διαθέσιµοι για τους µαθητές και τις µαθήτριες σε όλα τα σχολεία, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συναφή εκπαίδευση και εµπειρία, ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν κατάλληλα τις ανησυχίες των µαθητών, να τους βοηθούν να τις ξεπερνούν και να τους συµβουλεύουν.παρίσι

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο των προτάσεις των εφήβων συμβούλων των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού