Προσωπικά εργαλεία

Οδηγίες για τις μαθητικές εκλογές

Μετά από πρόταση του Συνηγόρου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας έστειλε πρακτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των μαθητικών εκλογών στα σχολεία της περιοχής.

Ο Συνήγορος έχει ασχοληθεί πολλές φορές με τον θεσμό των μαθητικών κοινοτήτων και έχει προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας οι μαθητές να ενημερώνονται αναλυτικά και να συζητάνε σχετικά με το πνεύμα και το περιεχόμενο του θεσμού, ώστε να μην υποβαθμίζεται σε τυπική δραστηριότητα χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2011-12, ανήλικος μαθητής γυμνασίου έστειλε στον Συνήγορο αναφορά με θέμα τη μη τήρηση των προβλεπόμενων στον «Κανονισμό λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων» διαδικασιών εκλογής για την ανάδειξη του 5μελούς και 15μελούς συμβουλίου του σχολείου του. Ύστερα από διερεύνηση του θέματος, ο Συνήγορος επεσήμανε στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι η μη τήρηση του νόμου σε συνδυασμό με το κενό ενημέρωσης και επικοινωνίας με το σχολείο, είχαν ως συνέπεια ο μαθητής να θεωρεί ότι παραβιάστηκαν κανόνες δημοκρατίας. Τη στιγμή μάλιστα, που στους κύριους στόχους του σχολείου και του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των μαθητών στις δημοκρατικές διαδικασίες, τον διάλογο και τη συνεργασία.

Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος ζήτησε να γίνουν συστάσεις προς τον Διευθυντή και να προωθηθούν σαφείς οδηγίες σε όλα τα σχολεία της περιοχής, σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία και κυρίως με το πνεύμα του νόμου, ώστε να αποτραπούν ανάλογες πρακτικές που απαξιώνουν τον θεσμό στη συνείδηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Διαβάστε τις πρακτικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των μαθητικών εκλογών που απέστειλε η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Πιερίας στα σχολεία.

Η Διεύθυνση αξιοποίησε τις προτάσεις του Συνηγόρου και ενόψει της διεξαγωγής των εκλογών την επόμενη σχολική χρονιά, απέστειλε στα σχολεία του νομού αναλυτικές πρακτικές οδηγίες με στόχο την ορθή εφαρμογή του θεσμού.

«Κανονισμός λειτουργίας μαθητικών κοινοτήτων» (ΥΑ 23/1986/β-619)

Συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή (άρθρο 45, Ν. 1566/85) 

Ανοιχτή επιστολή σε μαθητές και μαθήτριες (Νοέμβρης 2006)

Δελτίο Τύπου (23/11/2006)