Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος κοντά στα παιδιά Ρομά στην Αιτωλοακαρνανία και τη Λευκάδα

Ο Συνήγορος του Παιδιού επισκέφτηκε περιοχές όπου ζουν Ρομά και σχολεία στο Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, το Αιτωλικό και τη Λευκάδα στις 6-8 Φεβρουαρίου 2014, και συζήτησε με παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τη φοίτηση στο σχολείο και τα δικαιώματά τους.

Ο Συνήγορος του Παιδιού δίνει μεγάλη σημασία στην υποστήριξη των παιδιών Ρομά για να γράφονται και να φοιτούν κανονικά στο σχολείο.

Σε περιοδεία που πραγματοποίησε στην Αιτωολοακαρνανία και τη Λευκάδα επισκέφτηκε 7 οικισμούς / καταυλισμούς όπου μένουν Ρομά και συζήτησε με παιδιά και γονείς για τα προβλήματα που αφορούν τις συνθήκες ζωής τους και τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο. Συναντήθηκε επίσης με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και πραγματοποίησε ομιλίες για εκπαιδευτικούς και γονείς για τα δικαιώματα των παιδιών, τη διαχείριση της κακοποίησης και τις θετικές δράσεις στο σχολείο ως απάντηση στη σχολική βία.

Επισκέφτηκε επίσης σχολεία στο Αγρίνιο (13ο Δημοτικό) και στη Λευκάδα (1ο Γυμνάσιο και 1ο Δημοτικό), όπου φοιτούν παιδιά Ρομά και συζήτησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Η συζήτηση με τα παιδιά των μεγάλων τάξεων του 13ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου έδειξε πόσο σημαντικό είναι τα παιδιά να νοιώθουν ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις εξαιτίας της φυλετικής καταγωγής και ότι όλα τα παιδιά μαζί, με τη συνεργασία και φροντίδα των δασκάλων τους, μπορούν να νοιώθουν στο σχολείο τους ασφάλεια και προοπτική για το μέλλον.

Στις επισκέψεις στους οικισμούς και καταυλισμούς διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια στις οικογένειες, ώστε να γράφονται και να πηγαίνουν όλα τα παιδιά στο σχολείο και να μην διακόπτουν τη φοίτησή τους νωρίς, τα κορίτσια να μην παντρεύονται σε μικρές ηλικίες και γενικότερα τα παιδιά να μην οδηγούνται στην εργασία ή σε παράνομες δραστηριότητες.  Για τον λόγο αυτό, ο Συνήγορος συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και ζητά συστηματικότερη υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

Μεσολόγγι 8.2.2014