Προσωπικά εργαλεία

Εικονική Γενική Συνέλευση Μαθητών Λυκείου

Μια διαφορετική συνέλευση μαθητών, ενός εικονικού σχολείου, της φαντασίας μας, διοργανώθηκε στις 22.10.2016 από τον Συνήγορο του Παιδιού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συμμετείχαν σε αυτήν μαθητές και μαθήτριες από 19 σχολεία της Αττικής και αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις για τις σχέσεις μαθητών - εκπαιδευτικών, την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου και τις εναλλακτικές δραστηριότητες (τέχνες, αθλητισμό, εκδηλώσεις, κ.α.).

Η συμμετοχική αυτή δράση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της Biennale Αθήνας και των δράσεων του Συνηγόρου του Παιδιού για την προώθηση των αρχών του δημοκρατικού σχολείου. Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί να πάρουν μέρος εθελοντικά μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί, ως παρατηρητές, από λύκεια της Αττικής.

ΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -1

ΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -2

ΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -3Μια ομάδα εφήβων συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού πρότειναν αρχικά τα θέματα συζήτησης, τα οποία στη συνέχεια συζητήθηκαν κατά ομάδες. Στο σημείο αυτό φάνηκε πόσο σημαντικό είναι πριν γίνει μια γενική συνέλευση του σχολείου να προηγείται ουσιαστικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων στις τάξεις.

ΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -4Ακολούθησε η εικονική γενική συνέλευση, όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι ιδέες και προτάσεις των μαθητών. Μέσα από τις τοποθετήσεις τους φάνηκε ο συνδυασμός της επιθυμίας τους να διεκδικήσουν ένα σχολείο που σέβεται τις ανάγκες και τα δικαιώματα τους, αλλά και όπου μαθητές και μαθήτριες αναλαμβάνουν ευθύνες και συμμετέχουν στη διαμόρφωση του καλού κλίματος και του φιλικού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη καλλιτεχνικών και άλλων δραστηριοτήτων που ενδιαφέρουν τα παιδιά και στην καλλιέργεια σχέσεΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -7ων αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης.

ΕΙκονική Συνέλευση Μαθητών -6Κλείνοντας τη συνάντηση, όσοι πήραν μέρος υποσχέθηκαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες διαλόγου στις σχολικές τους κοινότητες και την προώθηση της υπεύθυνης συμμετοχής των μαθητών στα κοινά. Να επιδιώξουν ακόμα τη δικτύωση και παραπέρα ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ενισχυθούν οι αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας στα σχολεία τους και σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Graffitti μέσα σε τάξη σχολείου