Προσωπικά εργαλεία

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν γνώμη για τις μαθητικές κοινότητες!

Μέχρι τις 7 Απριλίου 2017 πραγματοποιείται έρευνα των απόψεων των μαθητών για τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, με βάση ερωτηματολόγιο που στάλθηκε στα γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας, μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

Η διερεύνηση των απόψεων των μαθητών γίνεται σε συνέχεια των προτάσεων που έχουν σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας από τον Συνήγορο του Παιδιού σχετικά με την αναδιοργάνωση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων. 

Τα τελευταία χρόνια ο Συνήγορος έχει οργανώσει πολλές συζητήσεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με το θέμα, ενώ στη ΙΘ' Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων του 2014 υιοθετήθηκε ύστερα από διάλογο νομοθετική πρόταση για την αλλαγή του ισχύοντος "Κανονισμού Μαθητικών Κοινοτήτων".

H προώθηση της δημοκρατικής λειτουργίας του σχολείου αποτελεί επιδίωξη των Συνηγόρων του Παιδιού διεθνώς και ανταποκρίνεται στις προβλέψεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 

Διαβάστε περισσότερα: 

Κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων (που ισχύει σήμερα)