Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος του Παιδιού στην Καβάλα

Στις 19 Απριλίου 2016 ο Συνήγορος επισκέφτηκε την Καβάλα και συναντήθηκε με μαθητές – μαθήτριες και εκπαιδευτικούς του 6ου Γυμνασίου, με τη Διοίκηση, μέλη του προσωπικού και φιλοξενούμενα παιδιά της Παιδόπολης και με τη Δήμαρχο της πόλης.

Στο 6ο Γυμνάσιο συναντήθηκε και συζήτησε με τμήμα μαθητών της Α' Γυμνασίου και στη συνέχεια με τον Σύλλογο Διδασκόντων. Στο σχολείο αυτό αναπτύσσονται εξαιρετικές καλλιτεχνικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες! Συζητήθηκαν λοιπόν η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή, με την υποστήριξη των υπευθύνων εκπαιδευτικών, και η υποστήριξη για ισότιμη συμμετοχή παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή παιδιών που διαβιώνουν σε ειδικές συνθήκες, όπως τα παιδιά της γειτονικής Παιδόπολης.

Καβάλα

Στη συνέχεια ο Συνήγορος επισκέφθηκε την Παιδόπολη, όπου συνάντησε το Διοικητικό Συμβούλιο και έπειτα τα φιλοξενούμενα παιδιά, τα οποία τους ανέφεραν εμπειρίες, απόψεις και προτάσεις τους. Την ίδια μέρα συναντήθηκε και με μέλη του Συλλόγου Φίλων της Παιδόπολης.

Στη συνάντηση με τη Δήμαρχο συζητήθηκαν θέματα της ασφαλούς φιλοξενίας – διαβίωσης των παιδιών προσφύγων και της άσκησης των δικαιωμάτων τους στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία και στην κοινωνική συμμετοχή.