Προσωπικά εργαλεία

Συμμετοχή μαθητή με σύνδρομο asperger σε ενδοσχολικές εξετάσεις και δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού για τη διευκόλυνση των παιδιών που πάσχουν από Σύνδρομο Asperger (μία αναπτυξιακή διαταραχή) στο σχολείο και στην είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο.