Προσωπικά εργαλεία

Προβλήματα στη μεταφορά μαθητών

Ο Συνήγορος ασχολείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια με τα προβλήματα που υπάρχουν στη μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο. Για τον λόγο αυτό, το καλοκαίρι, έστειλε τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις του στα συναρμόδια Υπουργεία (Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών) με στόχο να λυθούν τα προβλήματα τη φετινή σχολική χρονιά.

Η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει, όπου χρειάζεται, τη μετακίνηση μαθητών από και προς το σχολείο, με ασφαλή τρόπο και χωρίς κόστος για τα παιδιά. Ωστόσο, ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι συχνά η μετακίνηση μαθητών έχει προβλήματα και καθυστερήσεις ή δεν μεταφέρονται καθόλου μαθητές στους οποίους θα έπρεπε να διασφαλίζεται η δυνατότητα αυτή.

Στο Πόρισμα του Συνηγόρου αναφέρονται τα προβλήματα των προβλέψεων των νόμων που αφορούν τις μετακινήσεις των μαθητών και προτείνονται, ανάμεσα σε άλλα, τα εξής:

  • να εξεταστούν ξανά οι προβλέψεις που αφορούν τις αποστάσεις που ορίζουν ποιοί δικαιούνται μεταφορά, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορεί να διανυθούν με τα πόδια και με ασφάλεια από μαθητές στις αντίστοιχες ηλικίες

  • οι μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου να μεταφέρονται, με συνοδό, όταν η απόσταση του σπιτιού τους από το σχολείο είναι πάνω από 1.200 μ.

  • οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου να μεταφέρονται, όταν χρειάζεται να αλλάξουν μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάσουν στο σχολείο τους. Να λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος περπατήματος και αναμονής σε στάσεις, το φορτίο που κρατάνε οι μαθητές και πληθυσμιακά-γεωγραφικά κριτήρια.

  • να ρυθμιστεί από το Υπουργείο Παιδείας η ασφαλής παραμονή στο σχολείο των μαθητών που χρειάζεται να περιμένουν τα δρομολόγιά τους.

  • να αξιολογηθεί το μέτρο των συγχωνεύσεων σχολείων, στις περιπτώσεις που χρειάζεται να μεταφέρονται οι μαθητές (γιατί το κόστος μεταφοράς μαθητών σε άλλο σχολείο λόγω συγχώνευσης είναι πολύ μεγάλο)

  • να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μαθητές Ρομά, που μένουν σε απομονωμένους οικισμούς ή καταυλισμούς,  και στους μαθητές υπερτοπικών σχολείων, δηλ. των μουσικών, καλλιτεχνικών και ΕΠΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα: