Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος του Πολίτη κοντά στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς

Δελτίο Τύπου με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2005-2006. Όλα τα παιδιά που ζουν στη χώρα μας έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι:

  • όλα τα παιδιά, από όποια χώρα και αν προέρχονται, έχουν δικαίωμα να γράφονται και να πηγαίνουν στο σχολείο που είναι πιο κοντά στο σπίτι τους. O ι γονείς είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να γράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
  • τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σε ένα ασφαλές και καθαρό σχολείο, να έχουν τους απαραίτητους δασκάλους ή καθηγητές και τα βιβλία που χρειάζονται.
  • τα παιδιά που δεν ξέρουν καλά ελληνικά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σε "τάξεις υποδοχής" και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες να έχουν την κατάλληλη βοήθεια και φροντίδα για να μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους.
  • οι δάσκαλοι και οι καθηγητές πρέπει να σέβονται τα παιδιά. Τα πειθαρχικά μέτρα ("τιμωρίες") δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσβάλλουν την αξιοπρέπεια των μαθητών.
  • τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους, να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους στα ζητήματα που τα αφορούν και να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους.
Ολόκληρο το κείμενο εδώ και εδώ.