Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος του Παιδιού στο Συμβούλιο της Ευρώπης

Ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετέχει στην προετοιμασία της 22ης Συνόδου της μόνιμης διάσκεψης Ευρωπαίων Υπουργών Παιδείας που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο του 2007 με θέμα «Οι εκπαιδευτικές πολιτικές για την κοινωνική συνοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα».