Προσωπικά εργαλεία

Ο Συνήγορος στη Βουλή των Εφήβων 2015

Ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετείχε φέτος για δεύτερη φορά στη Βουλή των Εφήβων, προσπαθώντας να συνδέσει το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής με την αποστολή του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, και να κινητοποιήσει τους έφηβους βουλευτές να συζητήσουν για θέματα που συνδέονται με τις ανάγκες και εμπειρίες τους.

Μετά από πρόσκληση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, ο Συνήγορος συμμετείχε στον σχεδιασμό της μεθοδολογίας της συνάντησης, προτείνοντας νέες τεχνικές για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των εφήβων, την κατανομή ευθυνών / ρόλων μεταξύ τους και το «ζωντάνεμα» της συζήτησης μέσω παραδειγμάτων από τα σχολεία τους.

Βουλή Εφήβων2015Ανέλαβε επίσης, σε ρόλο υπουργού, να εισηγηθεί μία νομοθετική πρόταση για την «πρόληψη και αντιμετώπιση των διακρίσεων στον χώρο του σχολείου», θέμα που είχε επιλεγεί με τη συνδρομή των εφήβων, και να γράψει τη σχετική Αιτιολογική Έκθεση.

Κατά τη διάρκεια της Κ' Συνόδου (6-9 Σεπτεμβρίου), ο Συνήγορος, ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων του Νομού Ηρακλείου, παρουσίασαν το θέμα στις 6 ομάδες διαβούλευσης, συζήτησαν με τους εφήβους και κατέγραψαν τις προτάσεις τους.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής νομοθετικού έργου, ο Συνήγορος παρουσίασε την ισχύουσα νομοθεσία, άκουσε τις προτάσεις των εφήβων βουλευτών και τις ενσωμάτωσε στο τελικό κείμενο (νομοθετική πρόταση) που εγκρίθηκε από την επιτροπή και τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια.

Σε συνάντηση – ελεύθερη συζήτηση με τους εφήβους βουλευτές, ο Βοηθός Συνήγορος κ. Μόσχος τους ενημέρωσε για το έργο του Συνηγόρου του Παιδιού και άκουσε τις ιδέες τους για μια πιο ποιοτική και ουσιαστική συμμετοχή των «εφήβων βουλευτών» σε διαδικασίες διαβούλευσης, τόσο μεταξύ τους όσο και με παράγοντες του δημόσιου βίου. Έτσι ώστε, εκτός από εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσομοίωσης της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, η Βουλή των Εφήβων να αποτελέσει σταδιακά και ένα πεδίο ευρύτερου δημοκρατικού διαλόγου με τη συμμετοχή της νέας γενιάς.

Διαβάστε περισσότερα:

Επίσης:

- Δελτίο Τύπου της Βουλής

- Στην ιστοσελίδα της Βουλής των Εφήβων: