Προσωπικά εργαλεία

O Συνήγορος για το νέο λύκειο

Ο Συνήγορος έστειλε στον Υπουργό Παιδείας τις διαπιστώσεις και προτάσεις του για τη λειτουργία των λυκείων, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον νέο νόμο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Παίρνοντας υπόψη τις απόψεις και τις προτάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών με τους οποίους έχει συζητήσει στις επισκέψεις του σε εκατοντάδες σχολεία όλα αυτά τα χρόνια, ο Συνήγορος του Παιδιού, τονίζει κυρίως την ανάγκη:  αριστα

 • να αποσυνδεθεί το λύκειο από τις εξετάσεις για την ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση
 • να συνδέεται το σχολείο με την κοινωνία και να κινητοποιεί τα ενδιαφέροντα των μαθητών
 • να μελετηθεί προσεκτικά ο ρόλος των ΕΠΑΛ ειδικά μετά την κατάργηση δημοφιλών ειδικοτήτων. 

Για να υπάρχει θετικό κλίμα στο σχολείο, ο Συνήγορος προτείνει:

 • να στηρίζονται με κάθε τρόπο οι εκπαιδευτικοί και να συνδέονται λειτουργικά με τα σχολεία όπου διδάσκουν
 • να χρησιμοποιούνται διαδραστικά παιδαγωγικά εργαλεία στο μάθημα
 • να προωθηθεί η συνεργατική και βιωματική μάθηση
 • να δοθεί έμφαση στις ομαδικές, ενδοσχολικές και εξωσχολικές, δραστηριότητες
 • να δοθούν κίνητρα ώστε το σχολείο να παίρνει πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της σχολικής ζωής
 • να συνδέεται το σχολείο με τις τοπικές κοινωνίες
 • το σχολείο να ασχολείται εξειδικευμένα με τους μαθητές που παραβιάζουν τους κανόνες και να προσπαθεί να κατανοεί τη συμπεριφορά τους
 • οι μαθητικές κοινότητες να λειτουργούν ουσιαστικά 
 • να εφαρμόζονται οι σχολικοί κανονισμοί με τη συμμετοχή των μαθητών
 • να καθιερωθούν τα projectsΠαλαιότερα σχετικά κείμενα του Συνηγόρου:

 • Προτάσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας μεταξύ μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.