Προσωπικά εργαλεία

Νέα σχολική χρονιά με τον Συνήγορο του Παιδιού

Δελτίο Τύπου με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2004-2005.

Όλα τα παιδιά που ζουν στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα να γράφονται και να πηγαίνουν στο σχολείο που είναι πιο κοντά στο σπίτι τους. Τα σχολεία πρέπει να γράφουν και τα παιδιά που προέρχονται από ξένες χώρες, τα παιδιά Ρομά (τσιγγάνους ), κ.λπ. Οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να γράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και να φροντίζουν ώστε να τελειώνουν και το γυμνάσιο. Οι μαθητές που δεν ξέρουν καλά ελληνικά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν σε «τάξεις υποδοχής». Το σχολείο πρέπει να φροντίζει και να βοηθάει ιδιαίτερα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Όταν ένας δάσκαλος ή καθηγητής καταλάβει ότι ένα παιδί κακοποιείται πρέπει να βρει ένα τρόπο για να το βοηθήσει. Οι μαθητές πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ.