Προσωπικά εργαλεία

Να μην χρησιμοποιούνται παιδιά σε προεκλογικές εκστρατείες!

Θεματικές

Με αφορμή την προεκλογική περίοδο, ο Συνήγορος του Παιδιού πρότεινε να συμφωνήσουν μεταξύ τους τα κόμματα ώστε να αποφεύγεται η φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση των πολιτικών με παιδιά, καθώς και η εμφάνιση και συμμετοχή παιδιών σε πολιτικά μηνύματα, διαφημίσεις, αφίσες, προεκλογικές ομιλίες και εκδηλώσεις.

Ο Συνήγορος θεωρεί ότι η φροντίδα για το παιδί και τα δικαιώματά του πρέπει να περιλαμβάνεται στις πολιτικές προτεραιότητες, όμως η δημόσια χρήση της εικόνας των παιδιών από τα κόμματα θα πρέπει να περιορίζεται.

Ο Συνήγορος έχει ασχοληθεί με την παρουσία των παιδιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την προστασία της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψής τους από αυθαίρετες ή παράνομες επεμβάσεις στην ιδιωτική τους ζωή, όπως προβλέπεται και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρο 16).