Προσωπικά εργαλεία

Να εφαρμόζεται η ευέλικτη ζώνη και να ενισχυθούν οι σχολικές δραστηριότητες ζήτησε ο Συνήγορος του Παιδιού

Από την καθημερινή επαφή του με μαθητές και εκπαιδευτικούς και τις επισκέψεις του σε σχολεία από το 2003 έως σήμερα, ο Συνήγορος του Παιδιού έχει διαπιστώσει ότι η ευέλικτη ζώνη και οι σχολικές δραστηριότητες κάνουν καλό στο σχολείο! Μέσα από αυτές καλλιεργείται η ομαδικότητα και η συνεργασία, αναπτύσσονται καλύτερες σχέσεις, τα παιδιά εκφράζονται περισσότερο και παίρνουν πρωτοβουλίες και γενικότερα δημιουργείται "καλό κλίμα" στο σχολείο.

Γι' αυτό, ο Συνήγορος του Παιδιού ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να ενισχυθεί η εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης και των σχολικών δραστηριοτήτων τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ο Συνήγορος έχει επανειλημμένα προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας να προβλεθεί η ευέλικτη ζώνη και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να εφαρμόζεται και να αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο δημοτικό, και να ενισχυθούν οι σχολικές δραστηριότητες (προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά).

Στην επιστολή του προς το Υπουργείο ο Συνήγορος τονίζει ότι στη δύσκολη σημερινή συγκυρία είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλιστεί χρόνος επικοινωνίας και δημιουργικότητας όλων των μαθητών, σε συνδυασμό με τη διδασκαλία εικαστικών, μουσικής και θεατρικής αγωγής, ώστε να αντισταθμίζεται η πίεση του ωρολογίου προγράμματος, η ανελαστικότητα και ο  πολυκερματισμός του σχολείου και να εμπλουτίζεται η σχολική ζωή με συναίσθημα και φαντασία.

Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου απάντησε ότι έχει προτείνει να μεταφερθεί και να διευρυνθεί το περιεχόμενο, οι διδακτικές μέθοδοι και οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις της ευέλικτης ζώνης σε ολόκληρο το πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε σχετικά: