Προσωπικά εργαλεία

H επικοινωνία και η συμμετοχή να γίνουν προτεραιότητα στο σχολείο

Κάλεσμα του Συνηγόρου του Παιδιού με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς 2007-2008 ο Συνήγορος του Παιδιού καλεί μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να συνεργαστούν ώστε να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία και τη συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες που τους αφορούν.

Δελτίο Τύπου