Προσωπικά εργαλεία

Φοίτηση και αξιολόγηση μαθητή Γυμνασίου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Έρευνα για τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη φοίτηση και αξιολόγηση μαθητή με ειδικές ανάγκες ο οποίος όμως πηγαίνει σε κοινό γυμνάσιο γιατί δεν υπάρχει κατάλληλο ειδικό σχολείο στην περιοχή που μένει και δεν έχει την ειδική στήριξη που προβλέπει ο νόμος.

Ο Συνήγορος επισημαίνει την υποχρέωση της Πολιτείας να φροντίζει ώστε οι μαθητές με ειδικές ανάγκες να μην στερούνται το δικαίωμα στην ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση.

Περίληψη του πορίσματος εδώ.

Ολόκληρο το κείμενο εδώ.