Προσωπικά εργαλεία

Επιστολή του Συνηγόρου του Παιδιού στην Υπουργό Παιδείας για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία

Προτάσεις του Συνήγορου του Παιδιού στο Υπουργείο Παιδείας για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο έτσι ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα παιδιά.