Προσωπικά εργαλεία

Επιλέχτηκε η πρώτη Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού

Στις 11 Δεκεμβρίου 2008 έγινε στα γραφεία μας, παρουσία εκπροσώπου του Υπουργείου Παιδείας, η κλήρωση των μελών που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου του Παιδιού.

Από τις 410 αιτήσεις που είχαν σταλεί κληρώθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που είχαν τεθεί, 17 κορίτσια και 16 αγόρια από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, γεννημένα από το 1991 έως το 1995, τα οποία θα πάρουν μέρος στις δραστηριότητές της κατά το 2009. Όλες και όλοι οι έφηβοι που έστειλαν αιτήσεις θα μπορούν να συμμετέχουν στην Κοινότητα Εφήβων Συμβούλων και να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσα από ένα ηλεκτρονικό φόρουμ αλλά και με άλλους τρόπους.
Δελτίο Τύπου για την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων
Διαδικασία επιλογής και στοιχεία αιτήσεων