Προσωπικά εργαλεία

Εξομολόγηση σε σχολεία

Ύστερα από αναφορά πολιτών σχετικά με την τέλεση του μυστηρίου της εξομολόγησης από ιερείς σε σχολεία, ο Συνήγορος του Πολίτη παρουσίασε τις θέσεις και προτάσεις του γι' αυτό το θέμα προς το Υπουργείο Παιδείας.