Προσωπικά εργαλεία

Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ για την προφορική εξέταση μαθητών Γ' Λυκείου λόγω δυσλεξίας

Με αφορμή τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν μετά από μια εγκύκλιο για την προφορική εξέταση των μαθητών της Γ' Λυκείου με δυσλεξία που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία λίγο πριν τις εξετάσεις, ο Συνήγορος έστειλε επιστολή στην Υπουργό για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το Υπουργείο έβγαλε νέο εγκύκλιο και το πρόβλημα λύθηκε.