Προσωπικά εργαλεία

Τα δικαιώματα του παιδιού

 


rights.gifΤο σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα του παιδιού, η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989 και τέθηκε σε ισχύ στις 2 Σεπτεμβρίου 1990. Μέχρι σήμερα έχει κυρωθεί από 193 χώρες. Στην Ελλάδα κυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 με τον Ν.2101/92.

Περιλαμβάνει τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων:

  • Προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.)
  • Παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.)
  • Συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.)
Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της Σύμβαση εδώ.

Διαβάστε τη Σύμβαση με απλά λόγια εδώ ή στο φυλλάδιό μας "Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια".

Η Σύμβαση άρθρο προς άρθρο

1 έως 41: Τα δικαιώματα

1 Ορισμός έννοιας "παιδί"

2 Αρχή της μη διάκρισης

3 Συμφέρον του παιδιού

4 Λήψη μέτρων εφαρμογής

5 Ρόλος γονέων & κηδεμόνων

6 Ζωή και ανάπτυξη

7 Όνομα & ιθαγένεια

8 Ταυτότητα

9 Χωρισμός από γονείς

10 Οικογενειακή επανένωση

11 Αθέμιτες μετακινήσεις

12 Σεβασμός απόψεων του παιδιού

13 Ελευθερία έκφρασης

14 Ελευθερία σκέψης & θρησκείας

15 Ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικά

16 Απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής

17 ΜΜΕ - πληροφόρηση

18 Ευθύνη γονέων - κέντρα παιδικής φροντίδας

19 Βία, παραμέληση, εκμετάλλευση

20 Εναλλακτική επιμέλεια

21 Υιοθεσία

22 Παιδιά πρόσφυγες

23 Παιδιά με ειδικές ανάγκες

24 Υγεία & ιατρικές υπηρεσίες

25 Αναθεώρηση αναδοχής

26 Κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση

27 Ανάπτυξη - επίπεδο ζωής

28 Εκπαίδευση

29 Σκοποί εκπαίδευσης

30 Μειονότητες

31 Ελεύθερος χρόνος - ψυχαγωγία

32 Παιδική εργασία - οικονομική εκμετάλλευση

33 Ναρκωτικά

34 Σεξουαλική εκμετάλλευση & βία

35 Απαγωγή - εμπορία παιδιών

36 Aλλες μορφές εκμετάλλευσης

37 Βασανιστήρια - στέρηση ελευθερία

38 Ένοπλες συρράξεις

39 Επανένταξη παιδιού-θύματος

40 Ποινική μεταχείριση

41 Ευνοϊκότερη ρύθμιση

42 έως 45: Εφαρμογή και έλεγχος

42 Γνωστοποίηση

43 Επιτροπή

44 Εκθέσεις κρατών

45 Συνεργασία

46 έως 54: Ισχύς και αναθεώρηση

46 Υπογραφή

47 Επικύρωση

48 Προσχώρηση

49 Ισχύς

50 Αναθεώρηση

51 Επιφυλάξεις

52 Καταγγελία

53 Θεσμοφύλακας

54 Επίσημες γλώσσες δημοσίευσης