Προσωπικά εργαλεία

Το Συμβούλιο της Ευρώπης στηρίζει τις εθνικές στρατηγικές για την προστασία των παιδιών από τη βία

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ξεκίνησε μια νέα "Πλατφόρμα για τα Δικαιώματα του Παιδιού", θέτοντας σε προτεραιότητα την συζήτηση για τις εθνικές στρατηγικές προστασίας των παιδιών από τη βία.

Σε συνέδριο που διεξήχθη στο Στρασβούργο στις 2-3 Ιούνη 2009, το Συμβούλιο της Ευρώπης συζήτησε με εκπροσώπους κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, Συνηγόρους του Παιδιού, εμπειρογνώμονες και ερευνητές σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεων της Μελέτης του ΟΗΕ για την Βία κατά των Παιδιών.

Στο συνέδριο συμμετείχε και ο Έλληνας Συνήγορος του Παιδιού, με κεντρική εισήγηση στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική κατά της βίας σε βάρος των παιδιών - θεσμικό πλαίσιο". Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η γνώμη των παιδιών πρέπει να ακούγεται συστηματικά για τα θέματα αυτά και ότι οι Συνήγοροι του Παιδιού πρέπει να παίξουν κεντρικό ρόλο στο να καταγράφουν τις απόψεις και προτάσεις των παιδιών και να τις προωθούν στα εθνικά και διεθνή όργανα άσκησης πολιτικής για τα παιδιά.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστοχώρο του Συμβουλίου της Ευρώπης: http://www.coe.int/t/transversalprojects/children/events/LaunchMeetingPlatform_en.asp