Προσωπικά εργαλεία

Συζήτηση για τη διαμεσολάβηση με μαθητές και εκπαιδευτικούς στο Μεσολόγγι

Ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετείχε στην 8η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης, που διεξήχθη στο Μεσολόγγι, συντονίζοντας μια συζήτηση ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο.

Την Παρασκευή 24.9.2010, στο αμφιθέατρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γ. Μόσχος συζήτησε με μαθητές από το 2ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου και το Βαρβάκειο Λύκειο, σχετικά με τις εμπειρίες τους από την συμμετοχή σε "ομάδα ομότιμων μεσολαβητών" που στόχο έχει την επίλυση συγκρούσεων μεταξύ συμμαθητών τους και την πρόληψη της σχολικής βίας. Στη συζήτηση, η οποία ήταν εξαιρετικά ζωντανή και ενδιαφέρουσα, πήραν μέρος και οι εκπαιδευτικοί - υπεύθυνοι των ομάδων στα δύο σχολεία, όπως και άλλοι εκπαιδευτικοί και εργαζόμενοι σε Κέντρα Πρόληψης.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τα προγράμματα στα δύο παραπάνω σχολεία, καθώς και σε άλλα σχολεία της Β/θμιας, έχουν ήδη σταλεί στον Συνήγορο του Παιδιού στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει αυτή τη χρονιά σχετικά με τις εφαρμοζόμενες "καλές πρακτικές" για την καταπολέμηση της βίας και της επιθετικότητας μεταξύ των μαθητών.

Η λειτουργία ομάδας «Ομότιμων Μεσολαβητών» στο 2ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου - Παρουσίαση της κ. Γιαννάτου

Πρόληψη της ενδοσχολικής βίας μέσω εκπαίδευσης μαθητών διαμεσολαβητών - Παρουσίαση της κ. Ρουμπέα (Βαρβάκειο Λύκειο)

Σχετική ανακοίνωση στο site μας μπορείτε να βρείτε εδώ.