Προσωπικά εργαλεία

Τι είπαν οι μαθητές για τη βία στο σχολείο στη συζήτηση με τον Συνήγορο στη Θεσσαλονίκη

Στις 11 Δεκέμβρη ο Συνήγορος του Παιδιού συζήτησε με 70 μαθητές και μαθήτριες από 33 γυμνάσια και λύκεια του νομού Θεσσαλονίκης με θέμα "Το δικαίωμα των μαθητών για προστασία από τη βία στον χώρο του σχολείου".

Τη συνάντηση διοργάνωσαν οι Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης και τα Γραφεία Αγωγής Υγείας του νομού σε συνεργασία με τον Συνήγορο, με σκοπό να ακουστούν και να καταγραφούν οι απόψεις και προτάσεις των μαθητών για τους τρόπους με τους οποίους το σύγχρονο σχολείο μπορεί να χειρίζεται αποτελεσματικά περιστατικά βίας μεταξύ των μαθητών, προκειμένου να προετοιμασθούν θεσμικές προτάσεις του Συνηγόρου προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Συζήτηση για τη βία_Θεσ/κη_11.12.2010Η συνάντηση ξεκίνησε με συζήτηση σε ολομέλεια για τα αίτια της βίας, τις μορφές με τις οποίες μπορεί αυτή να εκδηλώνεται και τις ενέργειες που κάνουν τα σχολεία για την πρόληψη και την αντιμετώπισή της. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, στις οποίες συζήτησαν για διάφορα περιστατικά βίας που γνωρίζουν και για τον τρόπο με τον οποίο τα χειρίζεται το σχολείο τους, και αντάλλαξαν απόψεις για τα αίτια που κατά τη γνώμη τους οδηγούν μερικά παιδιά να συμπεριφέρονται βίαια αλλά και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που συνήθως λαμβάνονται από τη σχολική κοινότητα. Έπειτα τα μέλη κάθε ομάδας χωρίστηκαν σε υπο-ομάδες, μία για την πρόληψη και μία για την αντιμετώπιση της βίας, και αφού κουβέντιασαν, κατέγραψαν τις προτάσεις στις οποίες συμφώνησαν. Τέλος, οι προτάσεις όλων των ομάδων παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε ολομέλεια, με την παρουσία και άλλων συμμαθητών τους αλλά και περίπου 35 εκπαιδευτικών από τα σχολεία τους.

Ανάμεσα στα άλλα οι μαθητές πρότειναν:

- να γίνονται προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για τα δικαιώματα του παιδιού γενικότερα και για τα θέματα της βίας ειδικότερα,

- να υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης με ψυχολόγο ή άλλον ειδικό και περαιτέρω υποστήριξης των παιδιών που έχουν προβλήματα, 

- να προτιμάται ο διάλογος, η συζήτηση και η χρήση της λογικής αντί για τις ποινές,

- να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση εκ μέρους των καθηγητών,

- να βελτιωθεί η επιτήρηση στα διαλείμματα,

- να ενδυναμωθεί η σχέση μαθητών - καθηγητών μέσω κάποιου οργάνου/συμβουλίου στο οποίο θα συζητάνε όλοι μαζί τέτοια θέματα,

- να δημιουργηθεί υλικό με στόχο την πρόληψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων,

- να επιμορφώνονται οι καθηγητές σε θέματα ψυχολογίας και πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας,

- να υπάρχουν ομάδες μαθητών που να βοηθούν στην επίλυση συγκρούσεων,

- να οργανώνονται περισσότερες συμμετοχικές δραστηριότητες στα σχολεία με έμφαση στις τέχνες και τον αθλητισμό,

- να ενταχθεί στο σχολικό πρόγραμμα μία ώρα συζήτησης/επικοινωνίας την εβδομάδα,

- να είναι πιο ενεργός ο ρόλος των 5μελών και 15μελών συμβουλίων,

- να γίνεται προσπάθεια επίλυσης των συγκρούσεων μέσα στο σχολικό πλαίσιο και όχι με την παρέμβαση εξωτερικών παραγόντων,

- να προβλεφθούν εναλλακτικές μέθοδοι "τιμωρίας" όπως η προσφορά κοινωφελούς εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη  του μαθητή,

- το Υπουργείο να λαμβάνει υπόψη του τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία όταν αποφασίζει πού να διαθέσει τους υπάρχοντες πόρους για την παιδεία.  

Διαβάστε περισσότερα για παρόμοιες συζητήσεις του Συνηγόρου με μαθητές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη εδώ, στην Κατερίνη εδώ και στο Μεσολόγγι εδώ.