Προσωπικά εργαλεία

Συστηματοποίηση της καταγραφής περιστατικών κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών

Μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για τον επαγγελματία που καλείται να ανταποκριθεί σε περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιών, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση & Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών», που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Στις ενέργειες του προγράμματος συμμετέχει και ο Συνήγορος του Παιδιού.

Διαβάστε περισσότερα στον ιστοχώρο www.esa-kapa-p.gr και στο facebook του προγράμματος καθώς και στο σάιτ μας εδώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκαν τα εξής εργαλεία:

  • Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών

Ο Συνήγορος, ως μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων και αξιολογητής του έργου, εκτιμά ότι η ενέργεια αυτή έρχεται να καλύψει σημαντικά κενά ως προς:

  • την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων θυμάτων
  • τη δικτύωση μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και οργανώσεων
  • την ανάδειξη καλών πρακτικών, καθώς και ελλείψεων και λαθών στην αναγνώριση, καταγραφή, αντιμετώπιση και παρακολούθηση του φαινομένου
  • την αποφυγή της συστημικής (επανα)κακοποίησης του παιδιού θύματος, εξαιτίας μεθοδολογικών αστοχιών και επικοινωνιακών δυσκολιών όλων των αρμοδίων.

Στελέχη του Συνηγόρου συμμετείχαν στην πανελλαδική εκπαίδευση 400 εκπροσώπων φορέων και οργανώσεων που θα κληθούν άμεσα να κάνουν χρήση του υλικού αυτού.  

Ο Συνήγορος ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων σε αυτή την αρχική προσπάθεια υλοποίησης και ευελπιστεί ότι η πολιτεία θα υποστηρίξει τη διαρκή και συστηματική χρήση του εργαλείου, μετά την πρώτη αξιολόγηση του.