Προσωπικά εργαλεία

Συστάσεις των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού για την προστασία και την κοινωνική ένταξη των παιδιών που μετακινούνται

Ο Συνήγορος του Πολίτη φιλοξένησε στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2017 συνάντηση των Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού, σε συνεργασία με τη UNICEF και με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υιοθετήθηκε κείμενο Συστάσεων το οποίο το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) ανέλαβε να προωθήσει προς τα Ευρωπαϊκά όργανα, με αφορμή τις συζητήσεις για την αναθεώρηση του Κανονισμού Δουβλίνου.

ENOC Athens Regional3Στη συνάντηση έλαβαν μέρος εκπρόσωποι 23 ευρωπαϊκών ανεξάρτητων αρχών για τα δικαιώματα του παιδιού. Το κείμενο των Συστάσεων ετοιμάστηκε με βάση τις απαντήσεις μελών του ENOC σε σχετικό ερωτηματολόγιο και επεξεργασία που έλαβε χώρα στη συνάντηση της Αθήνας.

Στις 14 Νοέμβρη διοργανώθηκε εκδήλωση στην οποία παρουσιάστηκαν οι Συστάσεις, ενώ έγιναν παρεμβάσεις από εκπροσώπους των διακυβερνητικών οργανισμών UNICEF, Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες και Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, από την ειδική επιτετραμμένη του Γ.Γ. του ΟΗΕ για θέματα βίας κατά των Παιδιών Marta Santos Pais, το μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ Gehad Madi και την συντονίστρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού Margaret Tuite. ENOC Athens Regional6

ENOC Athens Regional5Στην ίδια εκδήλωση διοργανώθηκε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας υπό τον συντονισμό του Βοηθού Συνηγόρου για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργου Μόσχου, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής Μιλτιάδη Κλάπα, της προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας για την υποστήριξη των παιδιών προσφύγων Λίνας Βεντούρα και εκπροσώπων των ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και μελών του Δικτύου για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται ΑΡΣΙΣ (Βασίλη Παπαστεργίου), ΜΕΤΑδραση (Λώρα Παπά) και PRAKSIS (Αντωνία Μουστάκα).

ENOC Athens Regional7Την Κυριακή 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη προσκεκλημένων στην ανοικτή δομή φιλοξενίας προσφύγων Ελαιώνα, ενώ το ίδιο βράδυ έγινε θεατρική παρουσίαση από ομάδα εφήβων του Μικρού Εθνικού, στην οποία συμμετείχαν έφηβοι πρόσφυγες στο πλαίσιο του προγράμματος «Θέατρο στα Ελληνικά» και ακολούθησε συζήτηση των Συνηγόρων με τα μέλη της θεατρικής ομάδας.  

Στις Συστάσεις των Συνηγόρων τονίζεται ότι η ορθή αναγνώριση των αναγκών των παιδιών, κατά την είσοδο και πρώτη υποδοχή, και η διασφάλιση της πρόσβασης τους σε καθεστώς διεθνούς προστασίας είναι απαραίτητα στοιχεία για την άσκηση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και την κοινωνική τους ένταξη.

Σημειώνεται ακόμη η σημασία της αξιοπρεπούς και ασφαλούς διαβίωσης, δεδομένου ότι έχει διαπιστωθεί πως σε αρκετές περιπτώσεις τα παιδιά εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους εξαιτίας των συνθηκών στις οποίες διαμένουν.

ENOC Athens Regional1Οι Συνήγοροι εστιάζουν επίσης στην ανάγκη ένταξης των παιδιών στο σχολείο από τον πρώτο μήνα της άφιξής τους στις χώρες υποδοχής, στη συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, την υποστήριξη από κατάλληλες υπηρεσίες και τη διασφάλιση της ψυχοσωματικής τους υγείας.

ENOC Athens Regional2Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ασυνόδευτα παιδιά και τα ειδικά μέτρα που χρειάζονται να λαμβάνονται για αυτά, όπως η επιτροπεία τους, η τοποθέτηση σε κατάλληλα περιβάλλοντα προσαρμοσμένα στις ηλικιακές τους ανάγκες, η μέριμνα για την ψυχική υγεία και η ισότιμη εκπαιδευτική και κοινωνική τους ένταξη.

Οι Ευρωπαίοι Συνήγοροι του Παιδιού επισημαίνουν ότι είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί η ταχεία υλοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης αλλά και η πλήρης εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης, με μεγαλύτερη συμμετοχή ασυνόδευτων παιδιών.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τη συνάντηση και σχετικά κείμενα υπάρχουν στον ιστοχώρο www.0-18.gr/inclusion-gr.

Δελτίο Τύπου