Προσωπικά εργαλεία

Συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Unicef Αιγύπτου

Η Unicef Αιγύπτου ζήτησε τη συνεργασία του Συνηγόρου του Παιδιού για τη πραγματοποίηση επίσκεψης στη χώρα μας, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενημέρωσης με αντιπροσωπεία του Τμήματος Δικαιωμάτων του Παιδιού του Εθνικού Συμβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Αιγύπτου.

Μία εκπρόσωπος της Unicef Αιγύπτου και τέσσερα μέλη του προσωπικού του Τμήματος Δικαιωμάτων του Παιδιού, το οποίο συστάθηκε πρόσφατα εντός του Εθνικού Συμβουλίου, επισκέφθηκαν για δύο μέρες τα γραφεία του Συνηγόρου και ενημερώθηκαν από τον Βοηθό Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και επιστήμονες για την εμπειρία της Αρχής από το 2003, όταν ανέλαβε την αποστολή της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, μέχρι σήμερα. 

Οι παρουσιάσεις των επιστημόνων του Συνηγόρου αφορούσαν τις αρμοδιότητες, την οργάνωση και τη λειτουργία της Αρχής, τον τρόπο χειρισμού αναφορών που αφορούν ζητήματα δικαιωμάτων του παιδιού, τις πρωτοβουλίες για συνεργασία και δικτύωση με φορείς και επαγγελματίες της χώρας και του εξωτερικού, τις ενέργειες για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, την άμεση επικοινωνία με παιδιά, τις επισκέψεις σε σχολεία και ιδρύματα, την προώθηση του δικαιώματος της συμμετοχής κλπ. Επίσης παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις του σε ειδικότερα θέματα, για πχ όσον αφορά την εκπαίδευση, την υγεία, τα παιδιά με αναπηρίες,  τα ιδρύματα και την υποκατάστατη φροντίδα, τους αλλοδαπούς ανηλίκους, τους χώρους κράτησης, τη βία/κακοποίηση κλπ.

Τέλος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 23ο Δημοτικό Αθήνας, όπου μέλη του Συνηγόρου συζήτησαν με παιδιά δύο τμημάτων της Ε' και της Στ΄Δημοτικού για τα δικαιώματά τους και έπειτα με διδάσκοντες του σχολείου.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών συνεχίζεται.