Προσωπικά εργαλεία

Συνέδριο για τον εκφοβισμό και τη βία στο σχολείο

Ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 6 και 7 Νοεμβρίου από την ΕΨΥΠΕ και τη σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου με θέμα "Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο μεταξύ μαθητών. Η σημασία της πρόληψης".

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη διεθνή και ελληνική επιστημονική κοινότητα σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου του "bullying" μεταξύ μαθητών.

Χαιρετίζοντας το συνέδριο ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γ. Μόσχος υποστήριξε ότι  η δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, η έμφαση στην επικοινωνία, στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών- μαθητών και η προσεκτική ακρόαση των παιδιών μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της σχολικής βίας και της επιθετικότητας μεταξύ των παιδιών. Επίσης τόνισε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να υποστηρίξει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτά τα θέματα και τον σχεδιασμό και τη διάδοση πρότυπων προγραμμάτων παρέμβασης, καθώς και να αξιοποιήσει τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, εντάσσοντάς τα στο καθημερινό πρόγραμμα των σχολείων ώστε να συμμετέχουν σε αυτά όλοι οι μαθητές.

Διαβάστε σύντομο άρθρο του κ. Μόσχου για τη βία και τον εκφοβισμό εδώ.