Προσωπικά εργαλεία

Συνέδριο για τη Δημοκρατική Παιδεία και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού συμμετείχε στο συνέδριο που διοργάνωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 20-22 Ιουνίου 2017 στο Στρασβούργο, με τίτλο "Μαθαίνοντας να ζούμε μαζί: Κοινή Δέσμευση για τη Δημοκρατία".

Το Συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι δημοσίων υπηρεσιών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση, διοργανώθηκε στο πλαίσιο της παρακολούθησης της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Παιδεία της Δημοκρατίας και την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

 
 
 

Ο κ. Γιώργος Μόσχος συμμετείχε στην έκδοση της Έκθεσης για την εφαρμογή του Χάρτη, με παρέμβαση που τιτλοφορείται "Ο πιο δυνατός τρόπος μάθησης είναι μέσα από τη συμμετοχή και την εμπειρία" (σελ. 37). Επίσης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συντόνισε το εργαστήριο με θέμα "Μαθητές ή ύποπτοι; Πως θα διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης των νέων". 

Για τον Συνήγορο του Παιδιού είναι μεγάλης σημασίας οι εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται για να οργανώνουν τις σχέσεις με τους μαθητές τους, έτσι ώστε τα παιδιά να διαπαιδαγωγούνται έμπρακτα στις αξίες της αλληλοακρόασης, του αμοιβαίου σεβασμού, της ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων και της επίτευξης συμφωνιών μέσα από το διάλογο και τη συνεργασία.  

Δείτε εδώ όλα τα εγχειρίδια για εκπαιδευτικούς του προγράμματος "Living Democracy"