Προσωπικά εργαλεία

Συνάντηση με την Επίτροπο της ΕΕ Vĕra Jourová

Στη συνάντηση διαλόγου για τα παιδιά που μετακινούνται που διοργάνωσε η επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης Vĕra Jourová, συμμετείχε ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού Γιώργος Μόσχος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 13 Ιουνίου 2016.

Η Επίτροπος προσκάλεσε διεθνείς οργανώσεις και φορείς (ΔΟΜ, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γραφείο του Ύπατη Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, UNICEF), Ευρωπαϊκές μκο, και το Ευρωπαίκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού, το οποίο εκπροσώπησε ο κ. Μόσχος, σε διάλογο με θέμα την προστασία των παιδιών προσφύγων και μεταναστών. 

Ο κ. Μόσχος τόνισε μεταξύ άλλων ότι:

  • πρέπει να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν μηχανισμοί παρακολούθησης της κατάστασης των παιδιών που μετακινούνται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, αξιοποιώντας τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών για τα δικαιώματα των παιδιών, και να συλλέγονται διαρκώς ολοκληρωμένα στοιχεία
  • είναι αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση της εφαρμογής των αρχών παιδικής προστασίας από τα κράτη-μέλη όσον αφορά τη μεταχείριση των παιδιών που μετακινούνται.

Επανέλαβε επίσης τις πρόσφατες επείγουσες εκκλήσεις για δράση του ENOC στις σχετικές επιστολές του προς την ΕΕ και τις εθνικές αρχές, ιδιαίτερα τη τελευταία του Απριλίου 2016 για την πρόσθετη πρόβλεψη για την άμεση μετεγκατάσταση μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων παιδιών, πέραν αυτής του γενικού πληθυσμού. 

Ήταν η δεύτερη συνάντηση διαλόγου που διοργάνωσε η Επίτροπος. Στην πρώτη συνάντηση (Φεβρουάριος 2016) είχε παρουσιαστεί από τον πρώην πρόεδρο του ENOC η Έκθεση Ευρωπαίων Συνηγόρων του Παιδιού «Απειλούνται η ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται» και η Ανοικτή επιστολή προς ΕΕ.