Προσωπικά εργαλεία

Συνάντηση με θέμα "εθελοντισμός και δικαιώματα του παιδιού"

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, διοργάνωσε στις 26.5.2011 συνάντηση εκπροσώπων φορέων και οργανώσεων που αξιοποιούν εθελοντές για την προσφορά υπηρεσιών σε παιδιά.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, προκειμένου να ετοιμασθούν ενέργειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με το περιεχόμενο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν.2101/92) και τη δεοντολογία που απορρέει από αυτήν, όσον αφορά την προσέγγιση και εργασία των εθελοντών με τα παιδιά.

ΝΕΟ!!!
Διαβάστε τα πρακτικά της συνάντησης εδώ.

Στην συνάντηση πήραν μέρος 47 εκπρόσωποι δημοσίων φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της παιδικής προστασίας αξιοποιώντας εθελοντές στην περιοχή της Αττικής. Επόμενες ενέργειες της πρωτοβουλίας θα απευθυνθούν και σε φορείς ολόκληρης της επικράτειας.

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ. Γ. Μόσχος, η εμπειρογνώμων σε θέματα παιδικής προστασίας κα Ε. Αγάθωνος - Γεωργοπούλου και η κα Μ. Τσάγκαρη, ψυχολόγος - ειδική επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη, παρουσίασαν το πλαίσιο και τη φιλοσοφία ανάπτυξης της πρωτοβουλίας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες η μεγάλη σημασία που έχει στις μέρες μας η προσφορά ποιοτικών εθελοντικών υπηρεσιών σε παιδιά, αλλά και η ανάγκη να διαχωριστεί ο εθελοντισμός από τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρονται από επαγγελματίες, να μην υποκαθίσταται το έργο τους,  αλλά να συμπληρώνεται από ενσυνείδητους, υποστηριζόμενους και εποπτευόμενους εθελοντές που γνωρίζουν καλά και σέβονται τα δικαιώματα των παιδιών. 

Αποφασίστηκε, επίσης, να συγκροτηθεί ολιγομελής Συντονιστική Επιτροπή με εκπροσώπους επιλεγμένων φορέων, που θα συνδράμει στη συγκέντρωση σχετικού  βιβλιογραφικού υλικού, την προετοιμασία διαδραστικού σεμιναρίου επιμόρφωσης υπευθύνων εθελοντισμού και την έκδοση και διάδοση  «Αρχών και Οδηγιών Υποστήριξης για φορείς και οργανώσεις που παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες σε παιδιά». 

Υπεύθυνη επικοινωνίας και ενημέρωσης για τη δράση  «Εθελοντισμός και Δικαιώματα του Παιδιού» είναι  η κα Μαρία Τσάγκαρη, τηλ. 2107289716,  φαξ 2107289639, e-mail: tsangari@synigoros.gr.