Προσωπικά εργαλεία

"Συνάντηση Διαγενεακής Επικοινωνίας"

Στις 27.6.2013 ο Συνήγορος του Παιδιού διοργάνωσε συνάντηση – συζήτηση μεταξύ 12 εφήβων συμβούλων του και ενηλίκων που κατέχουν σημαντικές θέσεις και λαμβάνουν αποφάσεις σε θέματα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους. Η συζήτηση αφορούσε το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών, ιδίως ως απάντηση στη βία, τη σιωπή και την ανασφάλεια που βιώνουν την εποχή αυτή οι νέοι.

Στη συνάντηση πήραν μέρος η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας κα Ε. Μπέκου, ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς κος Π. Κανελλόπουλος, ο Διευθυντής Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού κος Γ. Νικολαϊδης και η εισαγγελέας ανηλίκων Αθήνας κα Ε. Σταθουλοπούλου. Είχαν προσκληθεί αλλά για έκτακτους λόγους δεν μπόρεσαν να παραστούν ο Διευθυντής Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κος Σ. Μερκούρης και ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κος Κ. Παπαϊωάννου, προς τους οποίους θα σταλούν ηλεκτρονικά τα ερωτήματα των εφήβων προς απάντηση.

Η συνάντηση ήταν το επιστέγασμα μιας δίμηνης διαδικασίας κατά την οποία 48 έφηβοι 13-18 ετών από διάφορες περιοχές της χώρας συμμετείχαν σε δύο Ημέρες Διαλόγου που διοργάνωσε ο Συνήγορος στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και αντάλλαξαν απόψεις μέσω κλειστού ηλεκτρονικού φόρουμ σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν και έφηβοι με μειονοτική / αλλοδαπή καταγωγή, έφηβοι με αναπηρίες και έφηβοι που διαμένουν σε ιδρύματα.

Οι έφηβοι είχαν προετοιμάσει ερωτήματα που απηύθυναν προς τους ενηλίκους. Τα θέματα αφορούν την οικογένεια, την επικοινωνία με τους γονείς,  τη βία στο σπίτι, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, τη διαβίωση σε ιδρύματα, την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του ρατσισμού στο σχολείο, την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων, την σχολική διαρροή, την παιδική εργασία, την ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης, τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, την αντιμετώπιση των παιδιών από την αστυνομία και τα δικαστήρια, τη συμμετοχή τους σε δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, την ακρόαση της γνώμης των παιδιών από ιατρικές υπηρεσίες, κ.α.

Ευνόητα, ο χρόνος της επικοινωνίας με τους ενηλίκους δεν αποδείχτηκε αρκετός. Όμως από τη συνάντηση προέκυψαν ενδιαφέρουσες ιδέες και προτάσεις, όπως η προετοιμασία, με τη συνδρομή όλων των συναρμόδιων φορέων, ενός ενημερωτικού οδηγού σχετικά με τα δικαιώματα συμμετοχής, σε απλή και κατανοητή στα παιδιά γλώσσα. Ο οδηγός θα μπορούσε να κυκλοφορήσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και να διανεμηθεί σε όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό εφήβων, για την καλύτερη ενημέρωση και καθοδήγησή τους σχετικά με τους φορείς στους οποίους θα μπορούν να απευθυνθούν όταν αντιμετωπίζουν σχετικά προβλήματα.

Όσοι συμμετείχαν στη συνάντηση δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν την επικοινωνία και τη συνεργασία τους για την επίτευξη του παραπάνω στόχου, αλλά και την καλύτερη κατοχύρωση, διάδοση και κατανόηση των δικαιωμάτων, έτσι ώστε τα παιδιά και οι έφηβοι να μπορούν να ανταπεξέρχονται με μεγαλύτερη επιτυχία στις δυσκολίες της σύγχρονης εποχής.

Μέρος των εξόδων της δράσης αυτής καλύπτεται από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Justice) για την αξιολόγηση της νομοθεσίας, πολιτικής και πρακτικής των κρατών – μελών της Ε.Ε. σε σχέση με τη συμμετοχή των παιδιών. Διεξάγεται σε πέντε χώρες με την ευθύνη της οργάνωσης Child-to-Child Trust σε συνεργασία με το ECORYS και το University of the West of England. Την υλοποίηση των ενεργειών στην Ελλάδα ανέλαβε ομάδα επιστημόνων του Συνηγόρου του Παιδιού, με τη συνδρομή της υπεύθυνης Αγωγής Υγείας Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης. Τα αεροπορικά εισιτήρια για τη μετακίνηση των εφήβων συμβούλων και συνοδών τους προσέφερε δωρεάν η εταιρεία Aegean Airlines.