Προσωπικά εργαλεία

Συνάντηση διαβούλευσης για την υιοθέτηση Κειμένου Αρχών για την Παιδική Προστασία

Στις 12 Μαΐου, 10.00-13.30, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη/Συνήγορο του Παιδιού διοργάνωσαν Συνάντηση Διαβούλευσης για την υιοθέτηση Κειμένου Αρχών για την Παιδική Προστασία.

Πέμπτη 12 Μαΐου, ώρα 10.00-13.30.
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» (Ακαδημίας 50)  

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να συζητηθεί το περιεχόμενο του Κειμένου Αρχών, το οποίο έχει συνταχθεί από τους δυο φορείς, αφού λήφθηκαν υπόψη παρατηρήσεις που εστάλησαν από εκπροσώπους οργανώσεων, προκειμένου στη συνέχεια να δημοσιοποιηθεί και να συνυπογραφεί από το μέγιστο δυνατό εύρος φορέων, οργανισμών και επαγγελματιών και, ακολούθως, να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειες για τη διεκδίκηση της εφαρμογής των Αρχών αυτών. Στη συνάντηση συμμετείχαν 130 εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων.

Διαβάστε το Κείμενο Αρχών για την Παιδική Προστασία στην Ελλάδα

 Συνάντηση Κείμενο Αρχών