Προσωπικά εργαλεία

Συγκέντρωση "καλών πρακτικών" σχολείων για την αντιμετώπιση της βίας μεταξύ συνομηλίκων

Ο Συνήγορος του Παιδιού απηύθυνε πρόσκληση στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας -μέσω του Υπουργείου Παιδείας- για την καταγραφή καλών πρακτικών στο θέμα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της επιθετικότητας και της βίας μεταξύ συνομηλίκων.

Ζήτησε δηλαδή, τα σχολεία (γυμνάσια - λύκεια) στα οποία αναπτύσσονται πρωτοβουλίες, δράσεις ή προγράμματα (ιδίως προγράμματα Αγωγής Υγείας ή Πολιτιστικά) σχετικές με αυτό το θέμα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να αποτυπωθούν η μεθοδολογία, το περιεχόμενο, τα αποτελέσματα και οι προτάσεις τους, στέλνοντας σχετικό μήνυμα στο cr@synigoros.gr ή στο φαξ 210.7289639.

Το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2010 θα διοργανωθούν στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα συναντήσεις διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ μαθητών από επιλεγμένα σχολεία, που έχουν αναπτύξει σχετικές ενέργειες.

Στο μεταξύ, ο Συνήγορος ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς και μέσα από συναντήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία αυτή:

Την Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου στις 4.00μμ – 7.00μμ στη Δ/νση Β΄Β/θμιας Δυτικής Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας σε σεμινάριο που διοργανώνει το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Δ/νσης (στο οποίο θα αποσταλούν οι δηλώσεις συμμετοχής)

και την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου στις 12.00μμ – 2.00μμ στα Γραφεία του Συνηγόρου στην Αθήνα, σε συνάντηση για την οποία όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο 210 7289703. 

Θα ακολουθήσουν και σχετικές δράσεις που θα αφορούν την Α/Βθμια Εκπαίδευση.